KeyHole锁眼拍摄的沙丘卫星影像图-卫星视界

KeyHole卫星又叫锁眼卫星,是全球第一个采用胶片拍照的卫星,其影像资料主要是1960年到1980年。以下是锁眼卫星拍摄的沙丘的图片。

keyhole-shaqiu卫星影像图

keyhole-shaqiu卫星影像图
keyhole-shaqiu卫星影像图
keyhole-shaqiu卫星影像图